Επικαιροποίηση νόμου Κατσέλη ( ν. 3869/2010) -Οδηγίες για ενδιαφερομένους – Ανανεωμένο

Επικαιροποίηση νόμου Κατσέλη ( ν. 3869/2010) -Οδηγίες για ενδιαφερομένους – Ανανεωμένο

Δικαιολογητικά επικαιροποίησης της αίτησης νόμου Κατσέλη

(Όλα σε απλές φωτοτυπίες)

Στις 14-8-2015 τροποποιήθηκε ο νόμος «Κατσέλη» (Ν.3869/2010).

Οι κυριότερες μεταβολές, βάσει των οποίων θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ενέργειες, ανάλογα με τις επιλογές μας, είναι οι ακόλουθες :

Α) Για όσους οφειλέτες ή εγγυητές δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση :

Εκτός από τις βεβαιώσεις οφειλής από τις Τράπεζες, όσοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση θα πρέπει να ζητήσουν βεβαίωση οφειλών και από την Εφορία, τους Δήμους (ή και Περιφέρειες) –για τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές από τέλη και για οφειλές από εισφορές σε χρήμα λόγω ρυμοτομίας-, καθώς και από ταΑσφαλιστικά Ταμεία, εφόσον οφείλεται οποιοδήποτε ποσό προς αυτούς τους οργανισμούς και η οφειλή έχει βεβαιωθεί και προϋπάρχει για τουλάχιστον ένα χρόνο από την κατάθεση της αίτησης.

Δεν έχει σημασία αν υπάρχει ενεργή ή καταπεσούσα ρύθμιση αυτών των χρεών.

Από τη στιγμή που θα κατατεθεί η αίτηση του νόμου Κατσέλη, «πέφτει» η τυχόν ενεργή ρύθμιση αυτών των χρεών, οπότε δεν απαιτείται η καταβολή της ρυθμισμένης δόσης.

 Αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν 10 ημέρες προθεσμία να παραδώσουν τις βεβαιώσεις οφειλής, αλλιώς τους επιβάλλεται πρόστιμο από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατόπιν καταγγελίας του οφειλέτη.

 Αν ο οφειλέτης, που θέλει να καταθέσει αίτηση νόμου «Κατσέλη» και έχει ασκήσειένδικο μέσο κατά αυτών των οφειλών (δημοσίου, ΟΤΑ και Ασφ.Ταμεία), θα πρέπει προηγουμένως να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα προκειμένου να του χορηγήσουν βεβαίωση οφειλής.

Αν δεν υπάρχουν άλλα χρέη του οφειλέτη προς Τράπεζες, αυτός δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση νόμου «Κατσέλη» μόνο για τις οφειλές του προς το δημόσιο, ΟΤΑ και Ασφ. Ταμεία.

Β) Για όσους οφειλέτες (ή και εγγυητές) έχουν ήδη καταθέσει στο δικαστήριο αίτηση νόμου Κατσέλη :

α) Ο τροποποιημένος νόμος ζητά να κάνει δικαστικές ενέργειες ο οφειλέτης (ή οι τράπεζες) μέσα σε 4 μήνες από την έκδοση του νόμου (14-8-2015), στην περίπτωση που η κανονική του δίκη έχει οριστεί μετά από 3 χρόνια, ώστε η αίτησή του να δικαστεί πολύ σύντομα.

Αν δεν το πράξουν ο οφειλέτης ή οι τράπεζες, τότε θα το κάνει το δικαστήριο μόνο του, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε συνέπεια ο οφειλέτης.

Τον οφειλέτη τον συμφέρει να μην αναλάβει αυτή τη διαδικασία (επαναπροσδιορισμού δικασίμου) γιατί θα επωμιστεί πρόσθετα έξοδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν έχετε αλλάξει τόπο κατοικίας ή διαμονής χωρίς να το έχετε δηλώσει στις τράπεζες ή στο δικαστήριο, νάχετε υπόψη ότι μπορεί να αλλάξει η δικάσιμος με ενέργειες των τραπεζών ή με ενέργειες του δικαστηρίου.

 Η αλλαγή αυτή θα γνωστοποιηθεί στην παλιά σας διεύθυνση και κινδυνεύετε να μην πληροφορηθείτε τη νέα δικάσιμο.

 Όμως, μπορείτε να την πληροφορηθείτε από το δικαστήριο, που υποχρεούται να αναρτά πίνακα ανακοινώσεων των νέων δικασίμων κάθε μήνα.

β) Όσοι οφειλέτες έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο δεν μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των χρεών που πιθανόν να έχουν προς το Δημόισο, ΟΤΑ και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Αν υπάρχουν τέτοια χρέη, και επιθυμούν οι οφειλέτες να συμπεριληφθούν και αυτές οι οφειλές στη δικαστική ρύθμιση, τότε θα πρέπει να παραιτηθούν από την παλιά τους αίτηση και να καταθέσουν νέα αίτηση στο δικαστήριο, δηλαδή η διαδικασία θα γίνει από την αρχή.

Τυχόν κατάθεση νέας αίτησης συνίσταται να γίνει μόνον από εκείνους τους οφειλέτες που έχουν μεγάλα χρέη προς τους παραπάνω οργανισμούς.

Αν οι οφειλέτες έχουν λάβει προσωρινή διαταγή από το δικαστήριο και έχει οριστεί υπέρ τους μηδενική ή ελάχιστη μηνιαία δόση προς το Δημόσιο κλπ, δεν τους συμφέρει να καταθέσουν νέα αίτηση, ιδίως αν οφείλουν μικροποσά προς Δημόσιο κλπ, γιατί από τη στιγμή που θα καταθέσουν νέα αίτηση στο δικαστήριο θα πρέπει να δίνουν το 10% των οφειλών τους προς τις τράπεζες, δόση που στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να μεγαλώσει με τη νεώτερη προσωρινή διαταγή του δικαστή (πιθανότατο για τους κατοίκους της περιφέρειας Ειρηνοδικείου Αθηνών)

γ) Ζητείται από το νόμο να προσκομιστούν στο δικαστήριο από τον οφειλέτη (ή και τον εγγυητή), εντός έξι (6) μηνών από τις 14-8-2015 (δηλαδή μέχρι 24-2-2016),πρόσθετα σύγχρονα έγγραφα στοιχεία (επικαιροποιημένα) για όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση (είτε ο οφειλέτης έχει είτε δεν έχει λάβει προσωρινή διαταγή).

Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει από όλους, εφόσον η κανονική δίκη τους (όχι το ραντεβού με τον δικαστή για προσωρινή διαταγή) δεν είναι προγραμματισμένη για να γίνει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, δηλαδή μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2016.

Αν παραληφθεί από τον οφειλέτη αυτή η υποχρέωση, θεωρείται ότι έχει κάνει ψευδή υπεύθυνη δήλωση προς το δικαστήριο και υφίσταται τις συνέπειες του νόμου.

Όμως, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συγκεντρώσουν και εκείνοι που πρόκειται να γίνει η κανονική τους δίκη μέσα στους επόμενους 6 μήνες, απλά δεν θα τα κατατεθούν οποτεδήποτε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμα λίγες ημέρες πριν την κανονική δίκη.

Τέτοια έγγραφα στοιχεία είναι τα ακόλουθα :

 • Νέες βεβαιώσεις οφειλής από τις Τράπεζες
 • Βεβαιώσεις σπουδών τέκνων, κάρτες ανεργίας των μελών της οικογένειας, διοικητικές αποφάσεις συνταξιοδότησης του οφειλέτη ή του/της συζύγου, μεταβιβάσεις ή αγορές ή δηλώσεις ακινησίας ΙΧ του οφειλέτη και του/της συζύγου του, τυχόν αποδείξεις καταβολής διδάκτρων των παιδιών ή μίσθωσης ακινήτου για την κατοικία τέκνων που φοιτούν σε άλλη πόλη, τυχόν έγγραφο πρόσληψης σε νέα εργασία μετά από περίοδο ανεργίας, εφόσον οι μεταβολές αυτές επήλθαν μετά την κατάθεση της αίτησης στο δικαστήριο (και για όσο χρόνο συνεχίζουν να υφίστανται ως κατάσταση)
 • Πιστοποιητικά μεταβολής οικογενειακής κατάστασης (νέο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικές πράξεις γάμου ή γέννησης τέκνου ή διαζευκτήρια ή θανάτου συζύγου ή αγωγές διαζυγίου ή αποφάσεις διατροφής ή ποινικές αποφάσεις για μη καταβολή διατροφής ή αποδείξεις είσπραξης διατροφής) εφόσον υπήρξε τέτοια μεταβολή που δεν πιστοποιείται από παρόμοια έγγραφα που είχαν κατατεθεί μαζί με την αίτηση
 • Ιατρικές γνωματεύσεις για ασθένειες του οφειλέτη ή όποιου μέλους της οικογένειας του ασθένησε σοβαρά ή ασθενεί μόνιμα, εφόσον η ασθένεια αυτή δεν υπήρχε κατά την κατάθεση της αίτησης ή υπήρχε αλλά χειροτέρευσε

Αποδείξεις είσπραξης από τον οφειλέτη έκτακτων χρηματικών ποσών (από αποζημιώσεις πχ από τροχαίο, ή από νέες εκμισθώσεις ακινήτων της ιδιοκτησίας του κλπ), νέα μισθωτήρια ή μισθωτήρια ή αποδείξεις με μείωση εισοδημάτων από μισθώματα

 • Νέα πρόσφατα εκκαθαριστικά αποδοχών ή σύνταξης του οφειλέτη και του ή της συζύγου του
 • Συμβόλαια για τυχόν επελθούσες μεταβολές στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη μετά την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο (τυχόν αγορές, ή δωρεές ή μεταβιβάσεις ακινήτου λόγω πώλησης ή γονικής παροχής ή διοικητικές πράξεις απαλλοτρίωσης ακινήτου)
 • Οι φορολογικές δηλώσεις (έντυπο Ε-1) του οφειλέτη, τα ετήσια εκκαθαριστικά εισοδήματος, τα έντυπα Ε-9 και έντυπα οφειλών ΕΝΦΙΑ, όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από τότε που κατατέθηκε στο δικαστήριο η αίτηση νόμου Κατσέλη. Απαιτούνται και τα έντυπα Ε-9 και ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ της συζύγου του οφειλέτη. Αν ο/η σύζυγος είναι έμπορος, τότε χρειάζονται και τα έντυπα Ε-3 της φορολογικής του δήλωσης.
 • Τυχόν καταγγελίες των δανείων του οφειλέτη από τις τράπεζες ή Δικαστικές αποφάσεις ή Διαταγές Πληρωμής σε βάρος τους από Τράπεζες ή δικαστικές αποφάσεις εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητά τους, γενικά όποιο έγγραφο των Τραπεζών ή των Δικαστηρίων έχει εκδοθεί σε βάρος τους από τότε που κατέθεσαν την αίτηση μέχρι το χρόνο προσκόμισης στο Δικαστήριο των νέων αυτών εγγράφων
 • Πιστοποιητικό Βαρών του ή των ακινήτων του οφειλέτη (από αυτό αποδεικνύεται αν το ακίνητο βαρύνεται με υποθήκη ή προσημείωση), το οποίο χορηγεί το Υποθηκοφυλάκειο (ή το Κτηματολογικό Γραφείο) της περιοχής που ανήκει το ή τα ακίνητα, είτε ο οφειλέτης έχει κυριότητα σε όλο το ακίνητο είτε συγκυριότητα ή μόνον εμπράγματο δικαίωμα (ψιλή κυριότητα ή επικαρπία), εφόσον αυτό το πιστοποιητικό δεν είχε κατατεθεί με την αίτηση

Αν ο οφειλέτης έχει πολλά ακίνητα σε διαφορετικά υποθηκοφυλάκεια-κτηματολογικά γραφεία (πχ Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή σε άλλη επαρχιακή πόλη) θα παραγγείλει τα πιστοποιητικά βαρών σε όλα τα αρμόδια υποθηκοφυλάκεια ή τα κτηματολογικά γραφεία.

Ο οφειλέτης δεν χρειάζεται να πάει στην επαρχία ή στην μακρινή περιοχή που βρίσκεται πιθανόν το υποθηκοφυλάκειο ή το Κτηματολόγιο. Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να παραγγείλει το πιστοποιητικό, να πληρώσει μέσω τραπέζης και να του το ταχυδρομήσουν.

Γ) Προβλέπεται από το νόμο αρχικά προσωρινή αναστολή 18 μηνών και στη συνέχεια οριστική απαλλαγή χρεών για τους οφειλέτες (ή και εγγυητές) που χρωστούν συνολικά σε Τράπεζες (όχι σε Δημόσιο κλπ) ποσό μέχρι 20.000 ευρώ (κεφάλαιο + τόκοι + προσαυξήσεις + δικαστικά έξοδα) και συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Δεν έχουν ακίνητη περιουσία
 • Δεν έχουν μεταβιβάσει ακίνητο την τελευταία τριετία
 • Έχουν μηδενικό εισόδημα για τουλάχιστον 1 χρόνο
 • Δεν έχουν δώσει εξασφάλιση στις τράπεζες (προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο τρίτου, εγγύηση τρίτου κλπ)
 • Έχουν καταθέσεις ή χρηματική περιουσία κάτω των 1.000 ευρώ
 • Είναι «συνεργάσιμοι» με τις τράπεζες

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν χαθεί η υπόθεση αυτή, ο οφειλέτης που κηρύχθηκε έκπτωτος της απαλλαγής ή δεν κέρδισε αυτήν την αίτηση για διευθέτηση των μικροοφειλών δεν έχει δικαίωμα να ξανακάνει αίτηση νόμου Κατσέλη πριν περάσει 1 χρόνος

To γράμμα του νόμου:

ΦΕΚ Α94-2015

ΦΕΚ 1794 Β -2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Οι δανειολήπτες που θα ζητήσουν  από τις Τράπεζες βεβαιώσεις οφειλών, πρέπει,  πέρα από τις βεβαιώσεις οφειλών,  να ζητήσουν και αντίγραφα των δανειακών τους  συμβάσεων. 

Η αίτηση  για χορήγηση δανειακών συμβάσεων που υποβάλλουμε στην Τράπεζα και ζητάμε και αντίγραφο κατάθεσης.

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων συμβάσεων

Εάν οι Τράπεζες δεν μας  δώσουν την Δανειακή Σύμβαση σε εύλογο χρονικό διάστημα και ειδικά μέχρι το τέλος της προθεσμίας για την επικαιροποίηση δικαιoλογητικών ν. Κατσέλη ( 14 Φεβ. 2016) εμείς σε καμία περίπτωση  δεν δίνουμε δικό μας αντίγραφο.

Συμπληρώνουμε την Υπεύθυνη δήλωση και καταθέτουμε αυτή στον Δικηγόρο μας  μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση συμβάσεων

Αυτό πρέπει να γίνει διότι, υπάρχει το ενδεχόμενο, η Τράπεζα να έχει χάσει την δανεική μας Σύμβαση. Σ’αυτή την περίπτωση η Τράπεζα δεν μπορεί να προχωρήσει σε ενέργειες ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, διότι το Δικαστήριο δεν διατάσσει ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κατά δανειολήπτη, εάν δεν υπάρχει  στο φάκελλο η δανειακή του  σύμβαση.

Αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνει απ’ όλους τους δανειολήπτες, διότι εάν η Τράπεζα έχει χάσει  την δανειακή τους σύμβαση, γλυτώνουν την ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ και ό, τι επακολουθεί δηλ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί .

Αυτοί που έχουν, ήδη, λάβει ΔΙΑΤΑΓΗ/ΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ πρέπει και αυτοί να κάνουν τις ίδιες ενέργειες για το ενδεχόμενο να έχει χαθεί, εκ των υστέρων,  η Δανειακή τους Σύμβαση.

Ευαγγελία Χαραλάμπους

Δικηγόρος Αθηνών , μέλος Ε.ΠΑ.Μ.

Μέλος συνδυασμού Δ.Σ.Α. “Μέτωπο Δικηγορικής Αντίστασης”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: